Thông tin cá nhân khách hàng đáng giá bao nhiêu mà khiến Facebook khốn đốn suốt bao ngày qua?

Thông tin cá nhân khách hàng đáng giá bao nhiêu mà khiến Facebook khốn đốn suốt bao ngày qua?