Ở đời có những chuyện chỉ có thể gặp, không thể cầu

Mọi người phụ nữ trên đời này đều cần có chồng bên cạnh trong những tháng ngày thiêng liêng nhất của cuộc đời: mang bầu và sinh con. Nhưng tôi có chồng mà như làm mẹ đơn thân, một mình lo tất cả mọi việc. Và cứ thế trong suốt 8 năm sau ngày cưới. Đã từng oán hận và buông thả, nhưng rồi tôi nhận ra có những việc trên đời này, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.