Người xưa lý giải như thế nào về giấc mơ?

Người xưa lý giải như thế nào về giấc mơ?