Chuyện hẹn hò…

Khi tình tan vỡ. ( bài biên sử dụng tham luận của Hà Đạt , thừa biện bộ công của trại SUV )