Cao sơn lưu thuỷ, tri kỷ khó tìm, xem người xưa kết bạn như thế nào?

Người hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều những thứ tốt nhất, mà là có được một tình bạn tri kỷ.