“Định luật Festinger” – Thay đổi cuộc sống

Nhà tâm lí học người Mĩ Festinger có một phán đoán rất nổi tiếng, được mọi người gọi là “định luật Festinger”, trong đó chỉ ra rằng 10% những sự việc trong đời sống xảy ra trực tiếp đối với bạn, còn 90% còn lại được quyết định bởi phản ứng…